Christoffer Börjesson

Chef för digital fastighetsutveckling, Fastighetsägarna Stockholm

Christoffer Börjesson

Moderator för spår A: Digital utveckling

Christoffer driver branschens frågor runt digital utveckling och hur fastighetsbranschen ska ta ägarskap över sin digitala transformation.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment